Ga voor een datagedreven inkoopproces binnen de overheid

Is de inkoop binnen uw overheidsorganisatie wel vastgelegd volgens de regels? Welke zorg is er binnen het sociaal domein precies ingekocht? En kunt u alle inkopen verantwoorden? Op al deze vragen wilt u naar tevredenheid antwoord geven. Dat kan alleen als de inkoop volgens strakke afspraken geregeld is en u inzicht heeft in de gegevens die daarbij horen. Dit streven past in een datagedreven aanpak. Wij nemen u hierin mee.  

Het expertisecentrum PIANOo van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat professionaliseert de inkoop van overheden. Een instrument hiervoor is de standaard inkooppakketindeling. Inkopers worden dan gefaciliteerd wat de onderlinge samenwerking makkelijker maakt. Het is een indeling van de werken, diensten en leveringen die de aanbestedende dienst helpt bij het structureren van haar uitgaven. (bron: PIANOo)

Gebruik de landelijke PIANOo-standaard als leidraad voor uw inkoopproces. Voeg daarna waarde toe aan data met hulp van Excellente Waarde.

Schakel ons in

Gestructureerd inkopen overheid

U kunt pas datagedreven werken en daardoor kwaliteit toevoegen als de inkoopprocessen gestructureerd zijn. Dat doet u door gebruik te maken van de landelijke inkoopstandaard PIANOo. Deze standaard bestaat uit 10 hoofdgroepen en ruim 200 inkooppakketten. Door uw inkoopdata op deze manier te structureren ontstaat er overzicht en herkenbaarheid. Het gevolg is dat u concreter kunt rapporteren. Hierdoor kunt u de inkoop en de hoogte van de kosten beter verantwoorden.

Overzicht en inzicht door data

Stroomlijn de inkoop binnen uw overheidsorganisatie en u kiest niet alleen voor overzicht, maar ook voor inzicht. U kunt makkelijker data vergelijken en weet dan bijvoorbeeld of er beter of slechter ingekocht wordt dan het jaar ervoor. Laat de inkoopdata van de afgelopen jaren ook structureren. Dit is de eerste stap naar het verbeteren van de dienstverlening en het verhogen van kwaliteit. Hierna weet u of u bijvoorbeeld vorig jaar meer of minder uitgaf aan ICT-inhuur. U kunt meepraten over de trend ten aanzien van de inkoop van wmo-hulpmiddelen. En u kunt zelfs onderbouwd voorspellingen doen over de verwachte inkopen voor de komende jaren. Bijvoorbeeld in de vorm van een conceptbegroting voor komend jaar.

Besteed het structureren en op waarde schatten van data uit aan Excellente Waarde.
Wij bezitten de kennis, kunde en tijd om de onderste steen boven te halen.

Neem contact op
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved | Excellente Waarde
Site ontwikkeld door: Brandness Marketingbureau