Ontdek de voordelen van datagedreven werken in de overheid

Kostenreductie en procesoptimalisatie: thema’s die altijd leven binnen overheidsorganisaties. Zeker ook in het sociaal domein. Thema’s waarbij strategische beslissingen goed onderbouwd gemaakt moeten worden. Keuzes onderbouw je met data. En gedegen advies op basis van die data. Daarom bundelt Excellente Waarde alle beschikbare data in een dashboard, doorzien we daarmee processen en delen we onze visie op de strategische keuzes die daaruit voortvloeien.
Laat Excellente Waarde los op de beschikbare data zodat u weet hoe u die verbeterslag moet maken. Neemt u de data er niet of onvoldoende in mee, dan schiet u met hagel. Interpreteert u de data niet juist, dan zijn de gegevens nutteloos. Wij helpen u de data te begrijpen en geven onderbouwd advies zodat u betere bedrijfsbeslissingen kunt nemen.

De werkwijze van Excellente Waarde

Excellente Waarde is overtuigd van de kracht van data. Wij ondersteunen u bij het effectief inzetten van deze informatie. Kies ervoor om het inkoopbeleid aan te scherpen en wij maken deze inzichtelijk. U levert data aan als kostencategorieën, kostenplaatsen en factuurregels. Excellente Waarde combineert, analyseert en visualiseert deze data.

We laten onze visie los op de bedrijfsprocessen, adviseren over de opties voor optimalisatie en schuiven bij u aan als sparringpartner. Met Excellente Waarde zet u stappen naar verbetering.
Om discreet om te gaan met privacygevoelige data als persoonskenmerken, raden we aan om deze te anonimiseren in uw informatieverstrekking. Staat dit de analyse in de weg? Dan tekenen wij graag een geheimhoudingsovereenkomst.

Dashboard voor overheidsorganisaties

Het resultaat van bijvoorbeeld de geanalyseerde inkoopdata leveren wij aan in een dashboard. Een overzichtelijk platform waar u alle belangrijke informatie direct voor handen heeft. Een tool waarin de bevindingen zijn gevisualiseerd in bijvoorbeeld een diagram of grafiek. Het dashboard geeft inzicht in de mogelijke verbeteringen: draait u in categorie A de geldkraan dicht, dan kan die in categorie B wat verder open.

Dit zetten we af tegen de bedrijfsprocessen en brengen advies uit over de mogelijke verbeterpunten. Zo achterhalen we bijvoorbeeld het besparingspotentieel en weet u hoe u kosten kunt reduceren. Door het overzicht en ons advies kunt u uw strategie beter, slimmer en sneller uitrollen.

Van 0-meting naar actie

De 0-meting vormt de basis van de optimalisatie in uw organisatie. Samen met uw collega’s zijn verbinden we daar acties aan . Hierna volgt een periode waarin we samen met u de verbeteringen in de praktijk gaan implementeren. U gaat de verbeteringen ervaren. Daarna schuift Excellente Waarde opnieuw bij u aan. We doen een 1-meting om de effectiviteit van de aanpassingen te toetsen. Alle eerder geanalyseerde data, bekijken we nog een keer om vooruitgang te meten. Heeft u dan nieuwe vraagstukken? Dan staan wij voor u klaar.
Als overheidsorganisatie heeft u te maken met allerlei wet- en regelgeving. Hier houdt Excellente Waarde zorgvuldig rekening mee tijdens de analyse. Zo zetten we de processen in uw organisatie af tegen landelijk standaarden. Dit is tevens de juiste basis voor uw verantwoording.
Ontdek de voordelen van datagedreven werken binnen overheidsoverganisaties samen met Excellente Waarde.
Plan een demo in
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved | Excellente Waarde
Site ontwikkeld door: Brandness Marketingbureau