Haal strategische voordelen uit data als verzuimmanager

Korter verzuim en een dalende schadelast: het ultieme doel als verzuimmanager. Om dat te bereiken, moet u strategische keuzes maken over de bedrijfsprocessen. Dat kan het beste op basis van complete informatie. Datagedreven dus. Daarom biedt Excellente Waarde dat overzicht, adviseert over gerichte sturing en draagt bij aan het verbeteren van uw organisatie.

Efficiënt werken als verzuimmanager

Bij organisaties in de verzuimsector draait het bij elke handeling om doeltreffendheid en discretie. Denk aan afspraken met bedrijfsartsen inplannen voor verzuimend personeel en werkgevers of UWV updaten met de laatste status. U zoekt naar de meest efficiënte manier om deze processen te stroomlijnen. Excellente Waarde ondersteunt u in die zoektocht.

Door te bepalen welke serviceproviders de beste bijdrage leveren aan korter verzuim of te analyseren welke handelingen bijvoorbeeld geautomatiseerd kunnen worden. Of door een business case te schrijven om de kosten en baten inzichtelijk te maken. Zo kunt u uw kostbare tijd aan andere zaken besteden.

Zo gaat Excellente Waarde te werk

Onze werkwijze start met een 0-meting. Hierbij staan we stil bij uw strategische vragen en waar dit uw processen raakt. Op basis van uw data creëren we nieuwe inzichten in een dashboard. U ziet in één oogopslag aan welke knoppen u moet draaien om zaken te optimaliseren. De volgende stap is het doorvoeren van veranderingen. Excellente Waarde blijft tijdens deze stap betrokken en beschikbaar voor advies. Hierna doet Excellente Waarde een 1-meting om de effecten te zien.
Excellente Waarde waarborgt de bescherming van persoonsgegevens. Zo raden we aan om gevoelige data als persoonskenmerken te anonimiseren. Ook kunnen we een geheimhoudingsovereenkomst tekenen.

Datagedreven werken in de verzuimsector

De fikse hoeveelheid handelingen waarmee bedrijfsartsen of schadeverzekeraars dagelijks te maken hebben, wilt u verminderen. Of u wilt acties als medewerkers ziekmelden, afspraken inplannen en informatie mailen, juist stroomlijnen. En misschien wilt u het verzuim van vestiging A afzetten tegen vestiging B, zodat u kunt bepalen welke strategie nodig is om het verzuim terug te brengen.

Dat kan door alle beschikbare bedrijfsgegevens slim in te zetten. Weet u waar het precies spaak loopt, dan weet u ook waar u moet bijsturen. Laat ons deze data analyseren en combineren tot nieuwe inzichten. Zo maken wij de weg naar verbetering voor u vrij.

De verkregen gegevens visualiseren we in een dashboard. Hierin wordt bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd een bedrijfsarts kwijt is aan het bellen van zijn cliënten om een afspraak in te plannen. En wat dit kost. Gebeurt dit middels een geautomatiseerde mail, dan zou u een bepaald bedrag en tijd uitsparen. Ook dit maken we inzichtelijk. Onze kennis van verandertrajecten en ketenprocessen nemen we hierin mee. We brengen compleet advies uit over de mogelijke optimalisaties. Zo heeft u de handvatten om een gefundeerde verbeterslag te maken.

Duurzame verbetering

Het dashboard vormt de raadgever voor de verbeteringen in uw organisatie. Samen met u en uw collega’s nemen we de tijd om processen te optimaliseren en de effecten in de praktijk te ervaren. Excellente Waarde ondersteunt u hierbij. Hierna doen we een 1-meting om de effectiviteit van de verbeteringen te toetsen. Op basis daarvan hebben we een nieuw vertrekpunt. U heeft alle ruimte om samen met ons verder te schaven of nieuwe vraagstukken aan te pakken.
Verkort de verzuimduur en reduceer de schadelast met ondersteuning van Excellente Waarde. Voor meer snelheid en doeltreffendheid binnen organisaties in de verzuimsector.
Plan een demo in
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved | Excellente Waarde
Site ontwikkeld door: Brandness Marketingbureau