Zet data in voor strategische oplossingen als zorgbestuurder

Een krappe capaciteitsplanning, lange wachtlijsten en stijgende zorgkosten. Als zorgbestuurder werkt u aan optimalisatie van deze hete en maatschappelijke hangijzers. Daar zijn strategische keuzes voor nodig. U wilt in één keer aan de juiste knoppen draaien. Dat doet u door datagedreven te werken. Excellente Waarde bundelt data, vertaalt deze naar waar de knelpunten liggen en geeft vervolgens advies over de juiste oplossingen. Zo denken wij strategisch met u mee en kunt u onderbouwde beslissingen nemen.
Excellente Waarde creëert nieuwe, visuele inzichten uit data en geeft daarbij gericht advies. Onze kennis en expertise van bedrijfsprocessen in combinatie met kennis van de financiële kant, is de meerwaarde. We brengen advies uit over besparingspotentieel en strategische oplossingen. Zo zijn wij uw strategische partner.

De werkwijze

Onze samenwerking start met een 0-meting, waarbij Excellente Waarde uw vraagstuk en bijbehorende data analyseert. U ontvangt de actuele stand van zaken in uw bedrijf. Zoals de lengte van de wachtlijsten of het aantal opnames per maand. Op basis hiervan bepaalt u uw optimalisatiestrategie. Excellente Waarde ondersteunt u bij het implementeren van alle verbeteropties. Na een afgesproken termijn doen we een 1-meting. We halen nieuwe gegevens op. Zo toetsen we of de veranderingen aantoonbaar effect hebben gehad.
Kunt u niet alle gegevens verstrekken vanwege de AVG-wet? Het weglaten van privacygevoelige data als persoonskenmerken is dan een optie. Blijkt deze data essentieel voor de analyse? Dan tekent Excellente Waarde een geheimhoudingsovereenkomst.

Dit doet Excellente Waarde voor de zorg

Onze samenwerking start met een 0-meting, waarbij Excellente Waarde uw vraagstuk en bijbehorende data analyseert. U ontvangt de actuele stand van zaken in uw bedrijf. Zoals de lengte van de wachtlijsten of het aantal opnames per maand. Op basis hiervan bepaalt u uw optimalisatiestrategie. Excellente Waarde ondersteunt u bij het implementeren van alle verbeteropties. Na een afgesproken termijn doen we een 1-meting. We halen nieuwe gegevens op. Zo toetsen we of de veranderingen aantoonbaar effect hebben gehad.

Dashboard voor zorgbestuurders

Op basis van de door u aangeleverde data doorlopen we stappen die tot uw strategisch vraagstuk behoren. We combineren de data in een dashboard en geven inzichten in de mogelijke verbeteringen. Een uitkomst kan zijn dat na de eerste diagnose van de patiënt, op basis van voorspellende data, op dezelfde dag al een plaats gereserveerd kan worden in de revalidatie-instelling. Of dat een x aantal patiënten vanwege hun woonplaats ook naar een andere zorginstelling kan worden doorverwezen. De patiënt kan sneller revalideren en de wachttijden voor ketenprocessen worden korter.

Deze kennis koppelen we aan hoe wij tegen de ketenprocessen in uw organisatie aankijken. En aan hoe de financiële situatie is. We onderzoeken de mogelijke verbetertrajecten en delen deze met u.

Continu verbeteren

U weet nu waar u de verbeteringsslag kunt maken. Met de hulp van Excellente Waarde voert u de veranderingen door. We onderhouden contact en volgen het proces. Na een afgesproken termijn komen we opnieuw bij u langs voor een 1-meting. Zo wordt de effectiviteit van de veranderingen aantoonbaar inzichtelijk. Op basis daarvan blijft u continu optimaliseren.
Bouw samen met Excellente Waarde aan een verbeterde capaciteitsplanning, kortere wachttijden en efficiëntere processen.
Plan een demo
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved | Excellente Waarde
Site ontwikkeld door: Brandness Marketingbureau