Realiseer korter verzuim met inzicht in de providerboog

Met de juiste serviceproviders maakt u een efficiënte aanpak van verzuim mogelijk. Kunt u de providerboog op waarde schatten, dan maakt u gerichte behandelkeuzes. Werknemers zijn minder lang ziek, werkgevers beschikken daardoor over meer productiviteit en verzekeraars hebben een lagere schadelast. Het gevolg? Uw NPS stijgt en u profileert zich als betrouwbare partij. Bereik dit met behulp van data. 

Ziekteverzuim laat de afgelopen zes jaar een stijgende trend zien. In 2014 was het verzuim in Nederland nog 3,8 procent. In 2020 is dit 4,7 procent. Dit betekent dat het verzuim jaarlijks met 0,15 procent toeneemt. Door de coronapandemie is de verwachting dat het ziekteverzuim in 2021 wederom hoger uitkomt. (bron: CBS)

Doorbreek de trend van het stijgend ziekteverzuim. Lever als organisatie een bijdrage.

Neem contact op

Groeiende organisatie, grotere providerboog

Hoe succesvoller uw organisatie, hoe meer groei. De providerboog groeit mee. Dat is goed nieuws, maar het overzicht kan dan al snel zoekraken. Welke serviceproviders aantoonbaar bijdragen aan korte verzuim, is niet meer eenvoudig te zeggen. U heeft er vast een idee over of een gevoel bij. Maar liever onderbouwt u dat gevoel.

De prijs-kwaliteitverhouding: overzicht én inzicht

Elke verzuimorganisatie of hr-afdeling kan bepalen wat de jaarlijkse uitgaven zijn voor de providerboog. Een belletje naar de collega’s van de afdeling financiën of inloggen in uw financiële systeem is vaak voldoende voor het kostenoverzicht. Maar dan heeft u nog niet de data in handen waarmee u de kwaliteit van de serviceproviders bepaalt. Stel de waarde van de providerboog vast met criteria als de gemiddelde verzuimduur, het aantal werknemers en de kosten per werknemer. Daarnaast mag de juiste referentiedata niet ontbreken. Deze verkrijgt u alleen door een nulmeting te doen. Dan weet u de huidige stand van zaken en kunt u uw serviceproviders pas echt goed beoordelen. Op basis daarvan kunt u veranderingen doorvoeren op weg naar korter verzuim.

Inzicht in data draagt bij aan korter verzuim, meer productiviteit en een lagere schadelast voor verzekeraars. Laat data in uw voordeel werken.

Start direct
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved | Excellente Waarde
Site ontwikkeld door: Brandness Marketingbureau